Anunțuri - 05.07.2024 - pentru comunicarea prin publicitate a unor acte administrativ fiscale

PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate


   Întrucât actele administrativ-fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate.
În acest sens s-a afișat în data de 05.07.2024 concomitent la sediul Direcţiei Taxe şi Impozite și pe pagina de Internet a mun. Baia Mare, anunțul nr. 32458 din 05.07.2024
Se incarca...