Anunț privind organizarea examenului în vederea promovării funcţionarilor publici din cadrul Municipiului Baia Mare, într-un grad profesional imediat superior.

Municipiul Baia Mare organizează examen în vederea promovării funcţionarilor publici într-un grad profesional imediat superior.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile de participare prevăzute la art. 65, alin.(2), din Legea 188/1999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată, cu modificările şi completările ulterioare.

Bibliografia va cuprinde acte normative de specialitate şi în mod obligatoriu, Constituţia României, Legea nr.188/1 999 privind Statutul Funcţionarilor Publici, republicată cu modificările şi completările ulterioare şi Legea nr.7/2004 privind Codul de Conduită a Funcţionarilor Publici, republicată.

Examenul va consta în două probe, respectiv, proba scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 04.12.2018, ora 10:00, la sediul Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data afişării anunţului privind organizarea examenului de promovare, respectiv până la data de 21.11.2018, inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, camera 31, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunţul
Se incarca...