Anunț privind lansarea proiectului ''Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF7''

16 Ianuarie, 2020

Anunț de presă

Data: 16 ianuarie 2020

Lansare proiect "Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF7”
 
 
Municipiul Baia Mare a semnat în data de 28.11.2019 contractul de finanţare pentru implementarea proiectului „Creșterea eficienței energetice a blocurilor de locuințe în Municipiul Baia Mare – CF7”, cod SMIS 117352.
 
Obiectivul general al proiectului este creşterea eficienţei energetice a blocurilor de locuinţe în municipiul Baia Mare pentru un număr de 5 imobile situate la adresele: Strada Gării nr. 7, Bd. Traian nr. 17, Bd. Traian nr. 27, Bd. Traian nr. 29, Bd. Traian nr. 31.
 
Obiectivele specifice ale proiectului constau în reabilitarea termică şi eficientizarea energetică a imobilelor din str. Garii nr. 7, Bd. Traian nr. 17, Bd. Traian nr. 27, Bd. Traian nr. 29, Bd. Traian nr. 31 în termen de 31 luni.
 
Implementarea măsurilor de eficienţă energetică propuse prin proiect va duce la îmbunatăţirea condiţiilor de igienă şi confort termic în interiorul apartamentelor, reducerea pierderilor de căldură şi a consumurilor energetice ale clădirilor reabilitate termic, reducerea costurilor de întreţinere pentru încălzire, reducerea emisiilor poluante generate de producerea, transportul şi consumul de energie şi, nu în ultimul rând, sporirea aspectului estetic, din punct de vedere urbanistic.
 
Valoarea totală a proiectului este 11.884.491,73 lei, din care finanțare nerambursabilă 6.188.804,18 lei.
Data începerii proiectului este 29.09.2016 (data iniţierii documentaţiei tehnice).
Data finalizării proiectului este 30.04.2022.
 
 
 
UAT Municipiul Baia Mare
430311 Str. Gheorghe Șincai nr. 37
Telefon 0040262/211001, 0040262/211002
Fax 0262/212332

 
 
Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European
de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020
 
 
 
 
Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României
Se incarca...