19 Ianuarie, 2023

Concursul de recrutare organizat pentru ocuparea unor funcții publice de execuție vacante din cadrul Direcției Proiecte, cu durată normală a timpului de muncă

×

Primăria Municipiului Baia Mare organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe durată nedeterminată, a unor funcții publice de execuție vacante, cu durată normală a timpului de muncă, din cadrul Direcției Proiecte, în baza art. 618 alin. (3) din Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare și a art. 1 alin. (1) din O.U.G. nr. 78/2022 privind unele măsuri pentru ocuparea posturilor aferente funcţiilor publice vacante şi temporar vacante care au atribuţii în implementarea Planului naţional de redresare şi rezilienţă al României, după cum urmează:

 

• 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Dezvoltare și Contractare Proiecte, pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână),
Condiții specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești sau în ramura de știință științe economice, minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

• 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent la Biroul Proiecte Prioritare, pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână),
Condiții specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe sociale, minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

• 1 post inspector, clasa I, grad profesional asistent la Serviciul Managementul Proiectelor, pe durată nedeterminată, cu durata normală a timpului de muncă (8 ore/zi, 40 ore/săptămână),
Condiții specifice de participare: studii universitare de licență absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental științe inginerești sau în ramura de știință științe economice, minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției publice.

 

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unor funcţii publice, prevăzute în art. 465 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ.

 

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 01.02.2023, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.

 

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului atât pe site-ul instituției cât și pe site-ul Agenției Naționale a Funcționarilor Publici, respectiv de la data de 19.01.2023 până la data de 26.01.2023 ora 16:30, inclusiv.

 

Perioada de selecție a dosarelor de concurs: în termen de maximum 24 de ore de la data expirării termenului de depunere a dosarelor.
Perioada de depunere a contestațiilor la selecție: în termen de cel mult 24 de ore de la data afisării rezultatului selecției dosarelor.
Perioada de soluționare a contestațiilor la selecție: în termen de maximum 24 de ore de la expirarea termenului de depunere a contestațiilor.

×

pentru concursul de recrutare organizat pentru ocuparea funcțiilor publice de execuție vacante de inspector asistent la Serviciul Dezvoltare și Contractare Proiecte; inspector asistent la Biroul Proiecte Prioritare și inspector asistent la Serviciul Managementul Proiectelor


1. Constituția României, republicată
cu tematica Constituția României, republicată, integral

2. Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cu tematica Ordonanța Guvernului nr. 137/2000 privind prevenirea și sancționarea tuturor formelor de discriminare, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral

3. Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare,
cu tematica Legea nr. 202/2002 privind egalitatea de șanse și de tratament între femei și bărbați, republicată, cu modificările și completările ulterioare, integral

4. Titlul I si II ale părții a VI-a din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare Partea III-a Administrația Publică Locală
cu tematica Partea III-a Administrația Publică Locală și Titlul I și II ale părții a VI-a din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57/2019, cu modificările și completările ulterioare

5. Planul Național de Redresare și Reziliență al României (Descarcă documentul)
cu tematica Planul Național de Redresare și Reziliență al României, integral

6. Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Decizia de aprobare a Comisiei Europene nr. C(2022) 7386/11.10.2022; (Descarcă documentul)
cu tematica Programul Regional Nord-Vest 2021-2027, Decizia de aprobare a Comisiei Europene nr. C(2022) 7386/11.10.2022, integral

7. Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1./1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3.: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 444/2022
cu tematica Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/1/A.3.1./1, componenta 5 — Valul renovării, axa 1 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri rezidențiale multifamiliale, operațiunea A.3.: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor rezidențiale multifamiliale, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 444/2022 : Obiective/axe de investiții, activități sprijinite, indicatori, alocări specifice, specificul proiectelor, criterii de eligibilitate, condiții generale de implementare;

8. Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 441/2022
cu tematica Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C5/2/B.2.1/1, PNRR/2022/C5/B.2.2/1, componenta 5 — Valul renovării, axa 2 — Schema de granturi pentru eficiență energetică și reziliență în clădiri publice, operațiunea B.2: Renovarea energetică moderată sau aprofundată a clădirilor publice, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 441/2022: Obiective/axe de investiții, activități sprijinite, indicatori, alocări specifice, specificul proiectelor, criterii de eligibilitate, condiții generale de implementare;

9. Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, component 10 – Fondul local, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 999/2022
cu tematica Ghidul specific – Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C10, component 10 – Fondul local, aprobat prin Ordinul Ministrului Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației nr. 999/2022: Obiective/axe de investiții, activități sprijinite, indicatori, alocări specifice, specificul proiectelor, criterii de eligibilitate, condiții generale de implementare;

10. Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiția I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”, investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2366/2022 cu tematica Ghidului specific privind regulile și condițiile aplicabile finanțării din fondurile europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.B, pentru subinvestiția I1.B. „Construirea de insule ecologice digitalizate”, investiția I1. „Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune”, componenta 3. Managementul deșeurilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2366/2022: Obiective/axe de investiții, activități sprijinite, indicatori, alocări specifice, specificul proiectelor, criterii de eligibilitate, condiții generale de implementare;

11. Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiția I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane”, componenta 3: Managementul deșeurilor, probat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2523/2022
cu tematica Ghidului specific — Condiții de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.C, pentru subinvestiția I.1.c „Centre integrate de colectare separată prin aport voluntar destinate aglomerărilor urbane”, componenta 3: Managementul deșeurilor, probat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2523/2022: Obiective/axe de investiții, activități sprijinite, indicatori, alocări specifice, specificul proiectelor, criterii de eligibilitate, condiții generale de implementare;

12. Ghidului specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a. "Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar", investiția I1. "Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune", componenta 3. Managementul deșeurilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2367/2022
cu tematica Ghidului specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în cadrul apelului de proiecte PNRR/2022/C3/S/I.1.A, pentru subinvestiția I1.a. "Înființarea de centre de colectare prin aport voluntar", investiția I1. "Dezvoltarea, modernizarea și completarea sistemelor de management integrat al deșeurilor municipale la nivel de județ sau la nivel de orașe/comune", componenta 3. Managementul deșeurilor, aprobat prin Ordinul Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor nr. 2367/2022: Obiective/axe de investiții, activități sprijinite, indicatori, alocări specifice, specificul proiectelor, criterii de eligibilitate, condiții generale de implementare;

13. Ghidului specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație - "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe", aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 6423/2022 (Descarcă documentul)
cu tematica Ghidului specific privind regulile și condițiile de accesare a fondurilor europene aferente Planului național de redresare și reziliență în Pilonul VI. Politici pentru noua generație Componenta C15: Educație - "Dotarea cu mobilier, materiale didactice și echipamente digitale a unităților de învățământ preuniversitar și a unităților conexe", aprobat prin Ordinul Ministrului Educației nr. 6423/2022: Obiective/axe de investiții, activități sprijinite, indicatori, alocări specifice, specificul proiectelor, criterii de eligibilitate, condiții generale de implementare;

14. Strategia Integrată de Dezvoltare Zona Urbană Funcțională Baia Mare 2030; (Descarcă documentul)
cu tematica Strategia Integrată de Dezvoltare Zona Urbană Funcțională Baia Mare 2030, integral

×

Principalele atribuții pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector asistent la Serviciul Dezvoltare și Contractare Proiecte:

• Consultarea permanentă a site-urilor de profil si informarea membrilor U.I.P. cu privire la modificările legislative, procedural, instrucțiuni, pentru proiectele în contractare sau implementare din Programe Operaționale;
• Monitorizarea surselor de finanțare și a termenelor de depunere a proiectelor;
• Identificarea sursele de finanțare, respectiv condiționalitățile privind eligibilitatea, admisibilitatea și conformitatea;
• Utilizarea platformelor digitale dezvoltate de către Autoritățile de Management a PNRR, pentru realizarea operațiunilor în etapa de pregătire, depunere, evaluare, contractare și implementare proiecte prin Planul Național de Redresare și Reziliență a României;
• Asigurarea și menținerea permanentă a Graficelor Gantt de implementare a proiectelor, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a Romaniei;
• Elaborarea și menținerea Matricelor de Risc a proiectelor implementate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a Romaniei;
• Elaborarea de situații statistice și analitice operaționale;
• Colaborarea directă cu Managerii de Proiect pentru asigurarea sistemului integrat de monitorizare;
• Elaborarea prognozelor de management operațional al portofoliului de proiecte;
• Îndeplinirea și altor sarcini repartizate de către Șeful Serviciul Dezvoltare și Contractare Proiecte, în limitele legii.

 

Principalele atribuții pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector asistent la Serviciul Managementul Proiectelor:

• Realizarea si mentinerea bazelor de date cu privire la Managementul Resurselor Umane implicate in functionarea U.I.P.;
• Crearea si mentinerea bazei de date cu privire la managementul financiar al proiectelor finantate din Programe Operationale;
• Monitorizarea surselor de finanțare și a termenelor de depunere a proiectelor;
• Identificarea sursele de finanțare, respectiv condiționalitățile privind eligibilitatea, admisibilitatea și conformitatea;
• Utilizarea platformelor digitale dezvoltate de către Autoritățile de Management a PNRR, pentru realizarea operațiunilor în etapa de pregătire, depunere, evaluare, contractare și implementare proiecte prin Planul Național de Redresare și Reziliență a României;
• Asigurarea și menținerea permanentă a Graficelor Gantt de implementare a proiectelor, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a Romaniei;
• Elaborarea și menținerea Matricelor de Risc a proiectelor implementate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a Romaniei;
• Elaborarea de situații statistice și analitice operaționale;
• Colaborarea directă cu Managerii de Proiect pentru asigurarea sistemului integrat de monitorizare;
• Elaborarea prognozelor de management operațional al portofoliului de proiecte;
• Îndeplinirea și altor sarcini repartizate de către Șeful Serviciul Managementul Proiectelor, în limitele legii.

 

Principalele atribuții pentru funcția publică de execuție vacantă de inspector asistent la Biroul Proiecte Prioritare:

• Dezvoltarea de soluții integrate privind managementul riscurilor;
• Monitorizarea surselor de finanțare și a termenelor de depunere a proiectelor;
• Identificarea sursele de finanțare, respectiv condiționalitățile privind eligibilitatea, admisibilitatea și conformitatea;
• Utilizarea platformelor digitale dezvoltate de către Autoritățile de Management a PNRR, pentru realizarea operațiunilor în etapa de pregătire, depunere, evaluare, contractare și implementare proiecte prin Planul Național de Redresare și Reziliență a României;
• Asigurarea și menținerea permanentă a Graficelor Gantt de implementare a proiectelor, finanțate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a Romaniei;
• Elaborarea și menținerea Matricelor de Risc a proiectelor implementate prin Planul Național de Redresare și Reziliență a Romaniei;
• Elaborarea de situații statistice și analitice operaționale;
• Colaborarea directă cu Managerii de Proiect pentru asigurarea sistemului integrat de monitorizare;
• Elaborarea prognozelor de management operațional al portofoliului de proiecte;
• Îndeplinirea și altor sarcini repartizate de către Șeful Biroului Proiecte Prioritare, în limitele legii.

×

În vederea participării la concurs, în termen de 8 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorității sau instituției publice organziatoare, candidaţii depun dosarul de concurs, care va conţine în mod obligatoriu:

 

a) formularul de înscriere;
b) curriculum vitae, modelul comun european;
c) copia actului de identitate;
d) copii ale diplomelor de studii, certificatelor şi altor documente care atestă efectuarea unor specializări şi perfecţionări;
e) copia carnetului de muncă şi după caz, a adeverinţei eliberate de angajator pentru perioada lucrată, care să ateste vechimea în muncă şi, după caz, în specialitatea studiilor necesare ocupării funcţiei publice;
f) copia adeverinţei care atestă starea de sănătate corespunzătoare, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului;
g) cazierul judiciar;
h) declaraţia pe propria răspundere, prin completarea rubricii corespunzătoare din formularul de înscriere, sau adeverința care să ateste lipsa calității de lucrător al Securității sau colaborator al acesteia, în condițiile prevăzute de legislația specifică;
i) copia certificatului de căsătorie (dacă este cazul).

 

Copiile de pe actele prevăzute mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoţite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

 
Relaţii suplimentare se pot obţine de la persoana de contact: Lupșa Roxana, inspector Serviciul Resurse Umane, Guvernanță Corporativă, telefon 0372624195, e-mail roxana.lupsa @baiamare.ro.
Se incarca...