Anunț individual nr. 50.960 / 24.11.2022 privind comunicarea prin publicitate a unor acte administrativ fiscale


PROCES VERBAL


privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate


Întrucât actul administrativ fiscal1 nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de
comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) și (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură
fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul2 Piştea Ioan-Cosmin, în calitate de
consilier juridic, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile. 47 alin. (4) din Legea 207/2015 privind
Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ
fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 24.11.2022, concomitent la sediul Direcţiei Taxe şi Impozite pe pagina de Internet a Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiului Baia Mare, anunţul nr. 50.960 din data de 24.11.2022.
Se incarca...