Anunț individual nr. 49444 din data de 16.11.2023 pentru comunicarea prin publicitate a unor acte administrativ fiscale


PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate


Întrucât actul administrativ-fiscal nr. 49.444/16.11.2023 nu a putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat concomitent la sediul Direcţiei Taxe şi Impozite și pe pagina de Internet a mun. Baia Mare, anunţul nr. 49.444 din data de 16.11.2023
Se incarca...