Anunţ individual nr. 28673 / 22.06.2022 pentru comunicarea prin publicitate a unor acte administrativ fiscale

PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate


Întrucât actul administrativ-fiscal, PROCESUL-VERBAL DE CONSTATARE ŞI DECLARARE A STĂRII DE INSOLVABILITATE nr. 21/07.06.2022, nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificările şi completările ulterioare, subsemnata, consilier juridic Pop Alina, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat concomitent la sediul Direcţiei de Taxe și Impozite şi pe pagina de internet a Municipiului Baia Mare, anunţul nr. 28.673/22.06.2022.
Se incarca...