Anunț individual nr. 26377 din data de 03.07.2019 privind emiterea unor acte administrativ fiscale

03 Iulie, 2019
PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate


Întrucât actele administrativ-fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 03.07.2019, concomitent la sediul Direcţiei de Venituri şi pe pagina de Internet a Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiului Baia Mare, anunţul nr. 26377/03.07.2019


Şeful compartimentului,                           Întocmit,
  c.j. Diana Bonat                            C.J. Piştea Ioan-Cosmin
Se incarca...