Anunț individual nr. 26.396 / 17.06.2021 pentru comunicarea prin publicitate a unor acte administrativ fiscale

Întrucât actele administrativ fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) și (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul Piştea Ioan-Cosmin, în calitate de consilier juridic, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile. 47 alin. (4) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 17.06.2021, concomitent la sediul Direcţia Taxe și Impozite şi pe pagina de Internet a Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiului Baia Mare, următoarele anunțuri individuale:
Se incarca...