Anunţ colectiv nr. 7423/22.02.2021 pentru comunicarea prin publicitate a unor acte administrativ fiscale

23 Februarie, 2021
PROCES-VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
 
 
Întrucât actele administrativ-fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. În acest sens s-a afişat concomitent la sediul Direcţiei Taxe și Impozite şi pe pagina de Internet a mun. Baia Mare, anunţul nr. 7423 / 22.02.2021.
Se incarca...