Anunţ colectiv nr. 5349/08.02.2019 privind emiterea unor acte administrativ fiscale prin publicitate

11 Februarie, 2019

 
PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
 
Întrucât actele administrativ-fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
           
În acest sens s-a afişat concomitent la sediul Direcţiei de Venituri şi pe pagina de Internet a mun. Baia Mare, anunţul nr. 5349/08.02.2019
 
 
Şeful compartimentului,                        Întocmit,
  c.j. Diana Bonat                         c.j. Bölönyi Zoltán
Se incarca...