Anunţ colectiv nr. 44982/28.11.2018 privind emiterea unor acte administrativ fiscale

Întrucât actele administrativ-fiscale1 nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat concomitent la sediul Direcţiei de Venituri şi pe pagina de Internet a mun. Baia Mare, anunţul nr. 44982/28.11.2018.
Se incarca...