Anunţ colectiv nr. 43.705/15.10.2021 pentru comunicarea prin publicitate a unor acte administrativ fiscale

PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate


Întrucât actele administrativ-fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat concomitent la sediul Direcţiei Taxe şi Impozite și pe pagina de Internet a mun. Baia Mare, anunţul nr. 43.705/15.10.2021
Se incarca...