Anunț colectiv nr. 4269 din data de 31.01.2023 pentru comunicarea prin publicitate a unor acte administrativ fiscale


PROCES VERBAL

privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate


Întrucât actele administrativ fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) și (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile. 47 alin. (4) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate.
În acest sens s-a afişat în data de 31.01.2023, concomitent la sediul Direcţiei Taxe şi Impozite și pe pagina de Internet a Municipiului Baia Mare, anunţul nr. 4269 din data de 31.01.2023.
Se incarca...