Anunţ colectiv nr. 41109 / 20.09.2022 pentru comunicarea prin publicitate a unor acte administrativ fiscale


PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate


Întrucât actele administrativ-fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat concomitent la sediul Direcţiei Taxe şi Impozite, pe pagina de Internet a mun. Baia Mare, anunţul nr. 41109/20.09.2022
Se incarca...