Anunț colectiv nr. 39331 din data de 10.10.2019 privind emiterea unor acte administrativ fiscale

27 Noiembrie, 2019
Nr. 45538/27.11.2919


PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate


Întrucât actele administrativ-fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 27.11.2019, concomitent la sediul Direcţiei de Venituri şi pe pagina de Internet a Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiului Baia Mare, anunţul nr. 39331/10.10.2019


Şeful compartimentului,                              Întocmit,
  c.j. Diana Bonat                               insp. Curtuzan Marius
Se incarca...