Anunț colectiv nr. 38738 din data de 07.10.2019 privind emiterea unor acte administrativ fiscale

07 Octombrie, 2019
PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate


Întrucât actele administrativ-fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 07.10.2019, concomitent la sediul Direcţiei de Venituri şi pe pagina de Internet a Municipiului Baia Mare, anunţul nr.38738/07.10.2019


Şeful compartimentului,                             Întocmit,
  c.j. Diana Bonat                                  insp. Curtuzan Marius
Se incarca...