Anunţ colectiv nr. 24086 / 19.05.2022 pentru comunicarea prin publicitate a unor acte administrativ fiscale

PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Întrucât actele administrativ-fiscale1 nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, subsemnatul c.j. Bölonyi Zoltán, am procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate. În acest sens s-a afişat concomitent la sediul Direcţiei de Taxe și Impozite şi pe pagina de internet a mun. Baia Mare, anunţul nr. 24086 / 19.05.2022.
Se incarca...