Anunț colectiv nr. 23890/12.06.2019 privind comunicarea prin publicitate a unor acte administrativ fiscale

12 Iunie, 2019

 
PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate
 
Întrucât actele administrativ-fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
           
În acest sens s-a afişat concomitent la sediul Direcţiei de Venituri şi pe pagina de Internet a municipiului Baia Mare, anunţul nr. 23890/12.06.2019
 
 
Şeful compartimentului,                                      Întocmit,
  c.j. Diana Bonat                                       c.j. Bölonyi Zoltán
 
Se incarca...