Anunţ colectiv nr. 22784 / 12.05.2022 pentru comunicarea prin publicitate a unor acte administrativ fiscale

PROCES VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate


  Întrucât actele administrativ-fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat concomitent la sediul Direcţiei Taxe şi Impozite pe pagina de Internet a mun. Baia Mare, anunţul nr.22784 /12.05.2022
Se incarca...