Anunţ colectiv nr. 14781/29.03.2021 pentru comunicarea prin publicitate a unor acte administrativ fiscale

PROCES-VERBAL
privind îndeplinirea procedurii de comunicare prin publicitate

Întrucât actele administrativ-fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.

În acest sens s-a afişat în data de 30.03.2021 concomitent la sediul Direcţiei Taxe și Impozite şi pe pagina de Internet a mun. Baia Mare, anunţul nr. 14781 / 29.03.2021
Se incarca...