Taxe speciale în domeniul urbanismului şi Formulare tipizateConform Hotărârii Consiliului Local Baia Mare nr. 549/2017 privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2018, art. 6, se stabilește nivelul următoarelor taxe speciale în domeniul urbanismului:

1. Taxa pentru emiterea avizului de oportunitate pentru elaborarea Planului Urbanistic Zonal - 300 LEI.

2. Taxa pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului şi de Urbanism pentru Planul Urbanistic Zonal - 500 LEI.

3. Taxa pentru emiterea avizului Comisiei Tehnice de Amenajare a teritoriului şi de Urbanism pentru Planul Urbanistic de Detaliu - 300 LEI.

4. Taxa pentru emiterea avizului Comisiei de Arhitectură și Estetică Urbană - 100 LEI.

5. Taxa pentru activitatea de informare şi consultare a publicului pentru Planul Urbanistic Zonal - 500 LEI.

6. Taxa pentru activitatea de informare şi consultare a publicului pentru Planul Urbanistic de Detaliu - 300 LEI.


Se incarca...