Obținerea acordului de utilizare temporară a locurilor publice

Pentru utilizarea temporară a locurilor publice pentru activități comerciale, trebuie obținută aprobare de la Primăria Municipiului Baia Mare.

Cine poate solicita acest serviciu

Orice comerciant ce dorește utilizarea temporară a locurilor publice pentru a-și desfășura activitatea.


Pașii ce trebuie urmați

Pentru obținerea acordului de utilizare temporară a locurilor publice, se parcurg următorii pași:


Depunerea documentației necesare

Solicitarea se poate face prin depunerea actelor la Biroul Relaţii cu Publicul din cadrul Primăriei Municipiului Baia Mare, unde agentul economic primeşte un fluturaş cu termenul de rezolvare a solicitării.


Ridicarea acordului de utilizare a locurilor publice

Solicitantul poate urmări starea dosarului după numărul de înregistrare primit la depunerea documentaţiei.
În cazul respingerii documentaţiei, solicitanţii vor primi în scris la sediul firmei, motivul respingerii solicitării cât şi temeiul legal.


Acte necesare

• Cerere tip
• Actele de constituire ale agentului economic: certificat de înregistrare, act constitutiv sau rezoluţia directorului Oficiului Registrului Comerţului – după caz, certificat constatator care autorizează codurile de ambulant si desfășurarea activității ambulant
• Aviz favorabil din partea Comisiei de Arhitectură și Estetică Urbană
• Suprafaţa în metri pătraţi (trotuarele vor avea lăţimea minimă de 2 m în zonele solicitate pentru a nu se stânjeni circulaţia pietonală),
• Dovada achitării taxei pentru ocuparea locurilor publice, numai pentru cazurile în care nu se încheie un contract de închiriere (sfârşit de săptămână ori durate solicitate reduse, de 2-4 zile).
• Aviz favorabil din partea Comisiei de avizare a cererilor de organizare a adunărilor publice la nivel de municipiu Baia Mare (dupa caz).
• Certificat Fiscal de la Direcția de Venituri care să ateste că agentul economic solicitant nu are datorii la bugetul local.
• Avizul favorabil din partea Comisiei de Circulație (după caz)
• Autorizație de la Direcția Sanitar Veterinară și pt. Siguranța Alimentelor (în cazul comercializării produselor de origine animală, nonanimală sau preparate termic)

Nota:

Perioada maximă de utilizare temporară a locului public este de 4 zile conform Regulamentului
Pentru ceea ce depășeste 4 zile este necesar obținerea contractului de închiriere cu Serviciul Monitorizare Contracte pentru locația solicitată (având în prealabil avizul Comisiei de Estetică)


Unde se depun actele

Actele se depun la Biroul Relaţii cu Publicul
Locație: Sediul central al Primăriei, Str. Gheorghe Şincai nr.37, parter


 
Program Biroul Relaţii cu Publicul

Programul de primire și eliberare documente la Biroul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 15:00 8:00- 16:00 8:00- 14:00

Programul de eliberare documente la Biroul Relaţii cu Publicul
 

Luni Marti Miercuri Joi Vineri
15:00- 16:30 15:00- 16:30 15:00- 16:30 16:00- 18:30 14:00- 15:30
 
 
Pentru mai multe informații contactați Serviciul Comercial Adresa: str. Vasile Lucaciu nr. 2 - Clădirea Millennium 1, et. I Telefon: 0372-036996 E-mail: comercial@baiamare.ro
Descarcă fișiere atașate Cerere acord utilizare domeniu public
Ți-a fost de folos această pagină?
   
Se incarca...