Social culturale

Centrul Social Multifuncţional ROMANII
Proiect a însemnat reabilitarea, modernizarea si echiparea clădirii în care funcţionează centrul social – şi, implicit  dezvoltarea si modernizarea infrastructurii sociale din Baia Mare
Reabilitarea Pieții Cetății și a Turnului Ștefan
Prin acest proiect se doreşte punerea în valoare cultural-istorică şi promovarea unui spaţiu public urban cu destinaţie preponderent istorică,  religioasă şi culturală. Acest lucru va fi posibil prin modernizarea si reabilitarea edificiilor istorice si publice ale Pieţei Cetăţii.
Refacerea centrului social Phoenix
Proiectul îşi propune creşterea calităţii vieţii în Cartierul Vasile Alecsandri prin reabilitarea, modernizarea şi extinderea infrastructuri sociale, adaptate furnizării de servicii integrate de asistenţă socială populaţiei arondate şi grupului social defavorizat.
Standarde pentru Baia Mare – incluziune şi integrare fără discriminare
Prin acest proiect se doreşte creşterea calităţii vieţii în comunitatea marginalizată în care există populaţie aparţinând minorităţii rrome, prin furnizarea de intervenţie integrată în corespondenţă cu nevoile individuale şi ale gospodăriei din care fac parte, pentru 800 de persoane aflate în risc de sărăcie şi excluziune socială
Incubatorul socio-medical, instrument de inovare socială
Prin acest proiect se doreşte creșterea nivelului de trai pentru persoanele aflate în risc de sărăcie și excluziune socială, din comunitatea situată în latura de sud-vest a Municipiului Baia Mare.
Newsletter
Înregistrează-te cu adresa ta de e-mail pentru a primi periodic cele mai importante noutăți.
Se incarca...