Primăria Municipiului Baia Mare nu are facturi neachitate

29 Martie, 2017
Îmi revine deosebita onoare să vă aduc la cunoștință faptul că la data de 29 martie 2017, în evidențele contabile ale Municipiului Baia Mare nu există facturi neachitate la termen.
Acest aspect pozitiv s-a mai înregistrat în cursul anului 2012, în timp ce în perioada 2013-2015 s-au acumulat datorii și plăți restante mari, maximul fiind înregistrat la 31.12.2015 în sumă de aproximativ 45 milioane lei.
Vă asigurăm de toată seriozitatea, legalitatea și profesionalismul nostru în cheltuirea banului public și le transmitem tuturor partenerilor noștri faptul că vom face tot posibilul pentru a rămâne în aceiași termeni.
Doresc să mulțumesc executivului și personalului din aparatul de specialitate al primarului, Consiliului Local Baia Mare, instituțiilor și societăților publice subordonate și nu în ultimul rând D-voastră, stimați cetățeni ai Municipiului Baia Mare, pentru faptul că ați făcut posibil acest lucru.

Cu deosebită stimă și considerație,
p.Primar
Viceprimar desemnat
Dr. Ing.Rob Marinel
 
Se incarca...