Administraţie

Precizări privind hotărârile instanțelor de judecată în litigiile dintre MUNICIPIUL BAIA MARE și S.C. PIAȚA ALIMENT S.A

07 Aprilie, 2017
Administrația Publică Locală aduce la cunoștința băimărenilor faptul că în cursul lunilor martie - aprilie 2017, instanțele de judecată au pronunțat hotărâri executorii și definitive, după caz, în litigiile dintre MUNICIPIUL BAIA MARE și S.C. PIAȚA ALIMENT S.A., astfel:
 
Prin Sentința Civilă nr. 597/2017, pronunțată în dosarul nr. 5828/100/2010, Tribunalul Maramureș a obligat S.C. Piața Aliment S.A să lase Municipiului Baia Mare, în deplină proprietate și pașnică folosință, terenurile-piețe, situate în Baia Mare, Piața Izvoarele nr.1, str. Odobescu – Piața Albina și Piața Bilașcu. De asemenea, instanța a obligat pârâta să plătească Municipiului Baia Mare suma de 1.366.254,21 Lei, reprezentând lipsa de folosință a terenurilor. Sentința este executorie;
 
Prin Decizia Civilă nr. 847/2017, Curtea de Apel Cluj a stipulat că o dispoziție a Primarului privind desființarea pe cale administrativă a unor edificate situate în Baia Mare, pe terenul aferent Pieței Izvoare respectă condițiile de legalitate și în consecință, orice clădire definitivă sau provizorie, situată pe terenul acestei piețe – domeniu public, poate fi desființată prin act administrativ, fără a fi necesară intervenția instanței și fără aplicarea unei sancțiuni contravenționale prealabile. Decizia Curții de Apel Cluj este definitivă;
 
Prin Decizia Civilă nr. 850/2017, Curtea de Apel Cluj a stipulat, de asemenea, că o dispoziție a Primarului privind desființarea pe cale administrativă, a unor construcții situate în Piața Obor (dispoziție deja executată și construcțiile desființate) a îndeplinit condiţiile de legalitate, iar constestaţia împotriva acestei dispoziţii, promovată de către S.C. Piaţa Aliment S.A. a fost respinsă. Decizia Curții de Apel Cluj este definitivă.
 
Informăm cetățenii Municipiului Baia Mare despre faptul că orice construcţie, definitivă sau provizorie, amplasată pe domeniul public sau privat al unităţii administrativ-teritoriale, fără autorizaţie de construire, este supusă desfiinţării pe cale administrativă, fără intervenţia instanţei şi fără alte proceduri, iar cei care se vor afla în această situaţie vor fi sancţionaţi conform prevederilor legale.
 
 
Cu stimă și considerație,
 
p. Primar
Viceprimar desemnat
dr. ing. Rob Marinel
 
 
Descarcă fișiere atașate Descarcă comunicatul
Se incarca...