Administraţie

INFORMARE PRIVIND CONFERINȚA DE PRESĂ DIN DATA DE 23.02.2017, susținută de către Dl. Marinel Rob, viceprimar cu atribuții de primar

23 Februarie, 2017
Joi, 23 februarie, în cadrul unei conferințe de presă, organizată la sediul instituției, viceprimarul desemnat cu atribuții de primar, dl. Marinel Rob a abordat mai multe aspecte ce privesc activitatea municipiului, respectiv proiecția de buget, prioritățile din Lista de investiții și nu în ultimul rând o serie de proiecte ce urmează să fie continuate sau derulate pe fondurile europene.
De asemenea dl. Rob a precizat că a fost din nou desemnat viceprimar cu atribuții de primar, prin HCL nr. 36/2017, iar d-nei viceprimar Noemi Vida i-au fost delegate prin dispoziția 264/ 2017 o serie de atribuții și anume:
- coordonarea activităților din cadrul Serviciului Public Asistență Socială,
- coordonarea activității Direcției Poliția Locală,
- coordonarea activității Serviciului Public Comunitar Evidența Persoanelor,
- coordonarea activității Structurii Arhitectului Șef,
- exercitarea funcției de Președinte al Comisiei Tehnice de Amenajarea Teritoriului și Urbanism,
- exercitarea funcției de Președinte al Comisiei de Arhitectură și Estetică Urbană,
- exercitarea atribuțiilor ce îi sunt conferite primarului prin Legea nr. 10/2001 privind regimul juridic al unor imobile,
- exercitarea atribuțiilor ce îi sunt conferite primarului prin Legea nr. 18/1991 a fondului funciar,
- coordonarea activității de atribuire a locuințelor sociale și a celorlalte unități locative sau cu altă destinație, aflate în proprietatea Municipiului Baia Mare,
- coordonarea Serviciului Public Ambient Urban,
- coordonarea Teatrului Municipal Baia Mare,
- coordonarea Spitalului de Pneumoftiziologie ˮNicolae Rușdeaˮ Baia Mare.
În altă ordine de idei dl. viceprimar cu atribuții de primar a anunțat că se lucrează la bugetul pe 2017, proiecție bugetară care va fi supusă dezbaterii publice, după care, va fi supus consultării și aprobării în ședința ordinară a Consiliului Local undeva pe la mijlocul lunii martie.
”Bugetul pe anul 2017 este un buget care ne afectează din punct de vedere al veniturilor, care sunt mai mici decât anul trecut, deoarece este primul an în care lucrăm fără accesare de credite.
Pe lista de investiții figurează Colonia Pictorilor, Liceul de Artă, Clubul Phoenix, cele 2 poduri peste râul Săsar, Culturii și Republicii, Grădinița nr. 8. Pentru investiții efortul propriu, din bugetul local se cifrează la 16 milioane lei la care se adaugă 4.200.000 lei pentru obiectivele de investiții pentru care avem aprobare de la Ministerul Finanțelor, respectiv Colonia Pictorilor. ”, a spus dl. viceprimar cu atribuții de primar.
S-a făcut referire și la asigurarea de la bugetul local a resurselor financiare pentru proiectele pe fonduri europene, 2017 fiind anul în care se deschid majoritatea axelor pe programul POR:
-pe axa prioritară 3.1 clădiri rezidențiale sunt 7 cereri de finanțare, care reunesc 40 de blocuri de locuit, este o axă cu competiție, se va vedea câte asemenea cereri de finanțare vor ajunge să fie eligibile pe axa ADR Nord-Vest;
-pe axa prioritară 3.1b clădiri publice sunt un nr. de 26 de unități de învățământ, Spitalul de Pneumoftiziologie "Dr. Nicolae Rusdea" - anvelopare termică, Teatru Municipal, clădirea SPAU, 4 blocuri sociale, cele de pe Grănicerilor 116, Horea 46 A, Luminișului 13 și 13A;
-pe axa prioritară 3.1- un proiect în faza de DALI privind implementarea sistemului de telegestiune și modernizarea iluminatului public în Municipiul Baia Mare;
- pe axa prioritară 4.1 este atribuită suma de 29 mil. lei pentru extinderea rețelei de troleibuze în Cartierul Săsar și achiziția unui număr de 10 troleibuze, reabilitarea străzilor în cartierele Firiza și Ferneziu, inclusiv cu amenajarea de piste de biciclete, I ticketing, reabilitarea piețelor Păcii și Libertății cu străzile adiacente, Crișan și 1 Mai;
-axa 5.1. reabilitarea Clădirii Minerul, pentru care s-a depus documentația.
În proiectul de buget se vor cuprinde și resursele financiare necesare pentru asigurarea serviciilor publice pe partea de salubrizare, intenția fiind ca acestea să fie mai mari ca și anul trecut.
Alte probleme luate în discuție au fost curățenia de primăvară, care se va executa cu echipele de la Drusal și SPAU, în momentul de față, se așteptă să se usuce zonele verzi pentru a se putea interveni la greblarea frunzelor și strângerea resturilor vegetale.
”Operațiunea de reparații gropi va continua în perioara imediat următoare și se va interveni atât pe principalele artere cât și în cartierele municipiului cu un nou strat de uzură cu asfalt cald care va asigura durabilitate, dar toate aceste lucrări vor fi posibile, numai după ce vremea ne va permite”, a conchis dl. Marinel Rob, viceprimar cu atribuții de primar.
 
Se incarca...