H.C.L. nr. 245 din 30.05.2017

Privind mandatarea dl. Cherecheş Cătălin, Primarul municipiului Baia Mare, să voteze în cadru Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară pentru mandatarea reprezentanţilor unităţilor administrativ teritoriale actionare în cadrul Adunării Generale a Acţionarilor la S.C. URBIS S.A, pentru aprobarea situaţiilor financiare anuale, a raportului de activitate al consiliului de administraţie şi a raportului de audit financiar pentru anul 2016
Se incarca...