H.C.L. nr. 414 din 29.09.2017

Privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal ”SUPRAETAJARE ȘI SCHIMBARE DE DESTINAȚIE DIN CENTRALĂ TERMICĂ ÎN BLOC DE LOCUINȚE”, generat de imobilul,Teren și Centrală Termică Dezafectată, situat în Baia Mare, str. Aleea Nouă, nr. 4, iniţiatori, S.C. Fitfor Com S.R.L., cu sediul în Baia Mare, str. Săsarului, nr. 17, ap. 5 și Bordeanu Niculae și Maria, Baia Mare, Aleea Nouă, nr. 2, ap. 63
Se incarca...