H.C.L. 509 din 28.11.2017

Privind însușirea documentaţiei cadastrale de parcelare a terenului cu suprafața de 40 mp și atestarea apartenenței la domeniul privat al Municipiului Baia Mare, a terenului în suprafaţă de 20 mp aferent boxei de garaj, proprietatea numitei Birtaș Veronica și a terenului în suprafață de 20 mp aferent boxei de garaj proprietatea domnului Cupșa Valer, teren situat în Baia Mare, strada George Coșbuc, nr.39
Se incarca...