Administraţie

Comunicat de presă din 18.01.2017

18 Ianuarie, 2017
Temperaturile scăzute și alternanța îngheț-dezgheț au dus la deteriorarea covorului asfaltic și la apariția unor gropi în carosabil, pe unele din arterele de circulație din Municipiul Baia Mare.
Față de cele de mai sus, începând cu data de 17.01.2017, procedăm la plombarea gropilor, folosind o mixtură asfaltică specială, care permite o tehnologie de lucru pentru sezonul rece, la temperaturi de până la -20 grade C.
Lucrările se execută de către SC ARL Cluj SA, cu care Primăria Baia Mare are încheiat un acord cadru, necesarul de intervenții la reparații drumuri pentru anul 2017 fiind asigurat de către această societate.
În paralel, împreună cu specialiști din aparatul propriu, analizăm oportunitatea și eficiența realizării acestor lucrări de către serviciile publice proprii, începând cu anul 2018, în ipoteza unei dotări corespunzătoare cu utilaje specifice.
Această analiză o voi supune Consiliului Local al Municipiului Baia Mare, începând cu prima ședință din luna ianuarie 2017, înainte de votarea bugetului pentru anul în curs.
 
Cu deosebită considerație,
 
p.Primar
Viceprimar desemnat
Dr. Ing. Marinel Rob
Se incarca...