Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal pentru Schimbare de funcțiune din zona A5 - parc de activități în zonă de locuințe colective, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Oltului, nr. 13, iniţiator: SC Con-Invest SRL

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal pentru ”Schimbare de funcțiune din zona A5 - parc de activități în zonă de locuințe colective", generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Oltului, nr. 13, iniţiator: SC Con-Invest SRL

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 14 noiembrie 2017, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro şi îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în 15 noiembrie 2017.

Precizăm că proiectul, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei camera 6 şi pe site-ul instituţiei, la adresa: www.baiamare.ro.
Cei interesaţi pot trasmite în scris, în cel puţin 10 zile calendaristice de la data acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.
Se incarca...