Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal MODIFICARE PARŢIALĂ DIN PĂDURI ŞI PLANTAŢII FORESTIERE DE PROTECŢIE A VERSANŢILOR - ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Soarelui, nr.11 B, inițiat de Drăgan Doru Mircea

În conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aducem la cunoştinţa publică intenţia aprobării de către Consiliul Local al Municipiului Baia Mare a proiectului de hotărâre:

Privind aprobarea Planul Urbanistic Zonal ”MODIFICARE PARŢIALĂ DIN PĂDURI ŞI PLANTAŢII FORESTIERE DE PROTECŢIE A VERSANŢILOR - ÎN ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE”, generat de imobilul situat în Baia Mare, strada Soarelui, nr.11 B, inițiat de Drăgan Doru Mircea

Publicăm proiectul de hotărâre azi, 14 noiembrie 2017, pe site-ul Primăriei Municipiului Baia Mare www.baiamare.ro și îl afişăm la sediul instituției, iar în presa scrisă în 15 noiembrie 2017.

Precizăm că proiectul, raportul de specialitate și anexele pot fi consultate în cadrul Direcției Relaţii Publice, situată la parterul Primăriei camera 6 şi pe site-ul instituţiei, la adresa: www.baiamare.ro.
Cei interesaţi pot trasmite în scris, în cel puţin 10 zile calendaristice de la data acestui anunţ, propuneri, sugestii, opinii cu valoare de recomandare privind conţinutul proiectului.
Se incarca...