Consultare asupra elaborării propunerilor preliminare PUZ - INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CASĂ DE LOCUIT CU MAX S(D)+P+E NIVELE, generat de imobilul teren situat în Baia Mare strada Miron Costin nr. 91, Iniţiator: Iniţiator: HODASZ GABOR WALTER

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 ”Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula observaţii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN PENTRU CASĂ DE LOCUIT CU MAX S(D)+P+E NIVELE, generat de imobilul teren situat în Baia Mare strada Miron Costin nr. 91.

Publicăm azi 18.05.2018 pe site-ul instituției www.baiamare.ro şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, iar în presa scrisă în data de 19.05.2018.

Publicul este invitat să participe la consultarea documentaţiei şi formularea observațiilor (în scris) în perioada 19.05.2018 – 5.06.2018, asupra documentelor disponibile la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, jud. Maramureş, camera 26, în zilele de luni între orele 13:00-15:00, miercuri între orele 8:00-12:00, joi între orele 13:00-15:00.

Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului în scris la adresa celor interesaţi până la data de 12.06.2018.

Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Şef Serviciu Dezvoltare Urbană, telefon 0262 211001/182.
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunţul
Se incarca...