Consultare asupra elaborării propunerilor pentru PUZ - Schimbare de funcțiune din zona A5 - parc de activități în zonă de locuințe colective, iniţiator SC Con-Invest SRL

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr. 168/2011 ”Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula observaţii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL:"Schimbare de funcțiune din zona A5 - parc de activități în zonă de locuințe colective”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, strada Oltului, nr. 13, iniţiator: SC Con-Invest SRL.

Publicul este invitat să participe la: consultarea documentaţiei şi formularea observațiilor (în scris) în perioada 17.07.2017– 31.07.2017, asupra documentelor disponibile la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BAIA MARE, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, jud. Maramureş, camera 26, în zilele de luni între orele 12,00-14,00, miercuri între orele 9,00-12,00, joi între orele 13,00-15,00.
Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului în scris la adresa celor interesaţi până la data de 31.07.2017.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Şef Serviciu Dezvoltare Urbană din cadrul Direcției Urbanism, Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, telefon 0262.211001/182
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunţul
Se incarca...