Comunicat privind şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare din data de 22.03.2017, ora 11.00

Potrivit Dispoziţiei Primarului Municipiului Baia Mare nr. 421/16 martie 2017, emisă în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi 3 şi art. 115 alin. 1 lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare va avea loc miercuri, 22 martie 2017, ora 11:00, în sala Europa din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Baia Mare potrivit art. 39 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi este următoarea:

• Proiecte de hotărâri privind administrarea bugetului local, asistenţă socială, administrarea domeniului public şi privat, urbanism şi amenajarea teritoriului.

• Diverse.
Descarcă fișiere atașate Descarcă comunicatul
Se incarca...