Comunicat privind şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare din data 23 iunie 2017, ora 10:00

Potrivit Dispoziţiei Primarului Municipiului Baia Mare nr. 894/15 iunie 2017, emisă în conformitate cu prevederile art. 39 alin. 1 şi 3 şi art. 115 alin. 1 lit. a, din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şedinţa ordinară a Consiliului Local al Municipiului Baia Mare va avea loc vineri, 23 iunie 2017, ora 10:00, în sala Europa din sediul Primăriei Municipiului Baia Mare.

Ordinea de zi a şedinţei se aduce la cunoştinţa locuitorilor Municipiului Baia Mare potrivit art. 39 alin. 6 din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi este următoarea:

• Proiecte de hotărâri privind administrarea bugetului local, asistenţă socială, administrarea domeniului public şi privat, urbanism şi amenajarea teritoriului.

• Diverse.

Ordinea de zi cuprinzând proiectele de hotărâri ce urmează a fi supuse aprobării Consiliului Local, se poate consulta pe site-ul www.baiamare.ro, începând cu data de 22 iunie 2017.
Primar
Cătălin Cherecheş
Se incarca...