Anunţ privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector asistent la Serviciul Monitorizare Contracte

Primăria Municipiului Baia Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de execuție vacante de inspector asistent la Serviciul Monitorizare Contracte

Condiţiile specifice de participare la concurs: studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în domeniul fundamental Științe inginerești, minimum 1 an vechime în specialitatea studiilor.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unei funcţii publice, prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 17.08.2017, ora 10,00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi în presă, respectiv până la data de 07.08.2017.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, camera 31, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195.
Se incarca...