Anunţ privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Director General Direcția Generală Administrație Publică

Primăria Municipiului Baia Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcţiei publice de conducere vacante de Director General Direcţia Generală Administraţie Publică:

Condiţiile specifice de participare la concurs:
- studii universitare de licență absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă în specializarea Drept sau Administrație Publică;
- minimum 3 ani vechime în specialitatea studiilor;
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unei funcţii publice, prevăzute la art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul va consta în două probe, respectiv, proba scrisă și interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 14.11.2017, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Șincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi în presă, respectiv până la data de 01.11.2017 , inclusiv.

Relaţii suplimentare se pot obţine de la Serviciul Resurse Umane, camera 31, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195
Se incarca...