Anunț individual nr. 37627 / 19.10.2017 privind Decizia de impunere referitoare la obligaţiile fiscale accesorii

Numele şi prenumele/denumirea debitorului: SC BLĂNURI MERCUR SRL

În temeiul art. 98 lit. c) şi art. 173 din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, pentru plata cu întârziere a impozitelor, taxelor, contribuţiilor şi a altor venituri ale bugetului general consolidat s-au calculat următoarele accesorii:

- IMPOZIT PE CLĂDIRI ȘI IMPOZIT PE MIJLOACELE DE TRANSPORT.

Documentul prin care s-au individualizat sumele de plată: Decizia Civila nr.395/2016
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunţul
Se incarca...