Anunţ cuprinzând lista contribuabililor pentru care s-au emis acte administrative fiscale

Întrucât actele administrativ fiscale nu au putut fi comunicate prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 alin. (2) și (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat, în conformitate cu dispoziţiile. 47 alin. (5) litera b) și alin. (6) literele a), b) și c) din Legea 207/2015 privind Codul de procedură fiscală , cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actelor administrativ fiscale prin publicitate.
În acest sens s-a afişat în data de 11.05.2017, concomitent la sediul Direcţia de Venituri.şi pe pagina de Internet a Unităţii Administrativ-Teritoriale Municipiului Baia Mare, anunţul nr. 17504 din data de 11.05.2017.
Descarcă fișiere atașate Descarcă Anunţ 17504/11.05.201
Se incarca...