Anunţ din 19.06.2017 - PUZ - Iniţiator Jaszberenyi Miklos Istvan

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 ”Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula observaţii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism: Plan Urbanistic Zonal "INTRODUCERE TEREN ÎN INTRAVILAN, CONSTRUIRE LOCUINȚE UNIFAMILIALE D+P+M”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Cristian, nr. F.N., iniţiator Jaszberenyi Mikloș Istvan.
Publicăm azi 19.06.2017 pe site-ul Primăriei www.baiamare.ro, în presa locală şi afişăm la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, datele de identificare a obiectivului, conform fişierului ataşat.

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observațiilor (în scris) în perioada 19.06.2017 – 14.07.2017, asupra documentelor disponibile la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BAIA MARE, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, jud.Maramureş, camera 26, în zilele de luni între orele 13,00-15,00, miercuri între orele 8,00-12,00, joi între orele 13,00-15,00.
Răspunsul la observaţiile transmise va fi pus la dispoziţia publicului în scris la adresa celor interesaţi până la data de 24.07.2017.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Serviciul Dezvoltare Urbană din cadrul Direcției Urbanism, Baia Mare, str. Gheorghe Şincai, nr. 37, telefon 0262 211001/182.
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunţul
Se incarca...