Anunț din 16.06.2017 privind concursul de recrutare organizat în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu Patrimoniu

Primăria Municipiului Baia Mare organizează concurs de recrutare în vederea ocupării funcției publice de conducere vacante de Șef Serviciu Patrimoniu.

Condiţiile specifice de participare la concurs:

-studii universitare absolvite cu diplomă, respectiv studii superioare de lungă durată, absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă într-unul dintre domeniile: științe economice, științe juridice sau științe inginerești;
- minimum 2 ani vechime în specialitatea studiilor;
- studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile generale necesare ocupării unei funcţii publice, prevăzute în art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici, cu modificările şi completările ulterioare.

Concursul va consta în două probe, respectiv, probă scrisă şi interviu. Proba scrisă va avea loc în data de 17.07.2017, ora 10:00, la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, strada Gheorghe Şincai, nr. 37.

Dosarele se depun la sediul Primăriei Municipiului Baia Mare, în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial al României, partea a III-a şi în presă, respectiv până la data de 05.07.2017, inclusiv.

Relații suplimentare se pot obține de la Serviciul Resurse Umane, camera 31, etaj IV, telefon 0262/211001, interior 195.
Se incarca...