Anunţ din 11.04.2017 - PUZ - Iniţiator Vişovan Claudia

În conformitate cu prevederile Hotărârii nr.168/2011 ”Regulamentul local privind implicarea publicului în elaborarea și revizuirea planurilor de urbanism și de amenajare a teritoriului”, aducem la cunoştinţa vecinilor şi publicului interesat de a formula observaţii asupra propunerilor din documentaţia de urbanism PLAN URBANISTIC ZONAL:"Schimbare de funcțiune din spaţii verzi pentru protecţia cursurilor de apă şi zonelor umede în zonă mixtă conţinând instituţii, servicii şi echipamente publice, servicii de interes general, precum şi locuințe individuale şi colective mici cu maxim P+2 niveluri”, generat de imobilul teren situat în Baia Mare, str. Păltinişului, nr.1D şi 1C''
Iniţiator: VIŞOVAN CLAUDIA DANIELA .

PUBLICUL ESTE INVITAT SĂ PARTICIPE LA: consultarea documentaţiei şi formularea observațiilor (în scris) în perioada 11.04.2017-28.04.2017, asupra documentelor disponibile la sediul PRIMĂRIEI MUNICIPIULUI BAIA MARE, str. Gheorghe Şincai, nr.37, jud.Maramureş, camera 26, în zilele de luni între orele 13,00-15,00, miercuri între orele 8,00-12,00, joi între orele 13,00-15,00.
Persoana responsabilă cu informarea şi consultarea publicului: Şef Serviciu Dezvoltare Urbană din cadrul Direcției Urbanism, Baia Mare, str.Gheorghe Şincai, nr.37, telefon 0262 211001/182.
Descarcă fișiere atașate Descarcă anunţul
Se incarca...