Anunț colectiv nr. 24688/10.07.2017 privind emiterea unor acte administrative fiscale

Întrucât actul administrativ-fiscal ANUNȚ COLECTIV nr. 24688/10.07.2017 nu a putut fi comunicat prin una dintre modalităţile de comunicare prevăzute la art. 47 al in. (2) şi (3) din Legea nr. 207/2015 privind Codul de procedură fiscală, cu modificările şi completările ulterioare, s-a procedat în conformitate cu dispoziţiile art. 47 alin. (4) din Legea nr. 207/2015, cu modificările şi completările ulterioare, la comunicarea actului administrativ fiscal prin publicitate.
În acest sens s-a afişat în data de 11.07.2017, concomitent la sediul Direcției de Venituri şi pe pagina de Internet a Primăriei Municipiului Baia Mare, anunţul nr. 24688 din data de 10.07.2017.
Se incarca...