Administraţie

Acțiuni administrative pentru protejarea clădirilor din Centrul Vechi al orașului Baia Mare

29 Martie, 2017
Administrația Publică Locală a Municipiului Baia Mare acordă o importanță deosebită conservării monumentelor istorice de pe raza Municipiului Baia Mare și cu predilecție zonei Centrul Vechi.
În acest context, în perioada următoare, se va demara o acțiune de inventariere a imobilelor și a proprietarilor de drept din zona istorică protejată, precum și a stării de siguranță a clădirilor. Se va mai da importanță aspectului fațadelor, afișajului publicitar din zonă, precum și altor elemente de estetică urbană sau lucrări de construcție executate în perimetrul protejat.
Cu această ocazie, proprietarii imobilelor vor fi informați despre cadrul legal care reglementează acest domeniu și obligațiile ce le revin.
Verificările se vor face prin intermediul Direcției Poliției Locale Baia Mare - Serviciul Disciplină în Construcții și Protecția Mediului, în colaborare cu Direcția Urbanism a Primăriei Baia Mare sub coordonarea d-lui consilier local cu atribuții de viceprimar, Cristian Niculescu-Țâgârlaș  și a d-nei arhitect șef, Izabella Morth.
Acolo unde vor fi constatate încălcări majore ale normelor legale în domeniu, se va proceda la sancționarea contravențională în temeiul Legii nr. 50 din 29 iulie 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcţii, a Legii nr. 185 din 25 iunie 2013 privind amplasarea şi autorizarea mijloacelor de publicitate și Hotărârii Consiliului Local nr. 164/2014 privind aprobarea Regulamentului Local de Publicitate pentru organizarea, autorizarea și amplasarea mijloacelor de publicitate în Municipiul Baia Mare.
În cazul în care faptele săvârșite întrunesc elementele constitutive ale infracțiunii în acest domeniu, vor fi sesizate organele în drept, Direcţia Judeţeană pentru Cultură Maramureş și Inspectoratul de Poliție al Județului Maramureș.
Dragi Băimăreni, vă asigur de faptul că respectarea cadrului legal, rămâne ca preocupare prioritară a executivului Primăriei Municipiului Baia Mare.

Cu deosebită considerație,
p.Primar
Viceprimar desemnat
Dr. Ing.Rob Marinel 
Se incarca...